Knowledge Hub​

สำรวจลึกไปกับศูนย์ความรู้และข้อมูลเชิงลึกของเรา ที่มีรากฐานมาจากการเรียนรู้ทางอารมณ์ และสังคม
(Social and emotional learning – SEL)

ที่นี่.. เราแบ่งปันบทความ วิดีโอ อินโฟกราฟิก และมุมมองของผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มความเข้าใจของคุณให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ขอให้คุณสนุกไปกับการผจญภัยบนเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

ฝึกใช้คำถามทรงพลังกับตัวเอง ผ่านการรีวิวชีวิตช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

คนจะคิดเมื่อถูกตั้งคำถาม (ไม่ว่าถามตนเอง หรือถูกผู้อื่นถาม) ถ้าถูกตั้งคำถามน้อย คนก็จะคิดน้อยไปด้วย… เมื่อคิดน้อยการกระทำก็เปลี่ยนน้อย

ฝึกตั้งคำถามทรงพลัง (The Power Questions) ปลุก Awareness ทั้งผู้ถามและผู้ตอบ

คำถามทรงพลัง (The Power Questions) คือ คำถามที่สร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งต่อตัวผู้ถามและผู้ตอบ เป็นคำถามปลายเปิด หรือ Open Question ที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบ ได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ จากความคิดหรือความรู้สึกของตัวผู้ตอบเอง