Knowledge Hub​

สำรวจลึกไปกับศูนย์ความรู้และข้อมูลเชิงลึกของเรา ที่มีรากฐานมาจากการเรียนรู้ทางอารมณ์ และสังคม
(Social and emotional learning – SEL)

ที่นี่.. เราแบ่งปันบทความ วิดีโอ อินโฟกราฟิก และมุมมองของผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มความเข้าใจของคุณให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ขอให้คุณสนุกไปกับการผจญภัยบนเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

กลยุทธ์ 7Cs เพื่อการสื่อสารอย่างประสิทธิภาพ

การสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพเป็นทักษะที่สำคัญในชีวิตประจำวัน ทั้งในที่ทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัว มันไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณได้รับในสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและพัฒนาทักษะส่วนตนอีกด้วย

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication) คืออะไร? มีองค์ประกอบอะไรบ้าง?

หากคุณเป็นคนที่ไม่ได้ตัดขาดจากโลกภายนอก ไม่ได้อาศัยอยู่ในป่าหรืออยู่ในถ้ำที่ห่างไกลผู้คน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า อย่างไรคุณก็ “ต้องพูด ต้องฟัง ต้องติดต่อกับผู้อื่น” คำถามที่น่าสนใจคือ “ทุกวันนี้เราพูด เราฟัง เราติดต่อกับผู้คนอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication) อยู่หรือเปล่า?