Knowledge Hub​

สำรวจลึกไปกับศูนย์ความรู้และข้อมูลเชิงลึกของเรา ที่มีรากฐานมาจากการเรียนรู้ทางอารมณ์ และสังคม
(Social and emotional learning – SEL)

ที่นี่.. เราแบ่งปันบทความ วิดีโอ อินโฟกราฟิก และมุมมองของผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มความเข้าใจของคุณให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ขอให้คุณสนุกไปกับการผจญภัยบนเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

ฝึกตั้งคำถามทรงพลัง (The Power Questions) ปลุก Awareness ทั้งผู้ถามและผู้ตอบ

คำถามทรงพลัง (The Power Questions) คือ คำถามที่สร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งต่อตัวผู้ถามและผู้ตอบ เป็นคำถามปลายเปิด หรือ Open Question ที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบ ได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ จากความคิดหรือความรู้สึกของตัวผู้ตอบเอง

การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมมีสมรรถนะสำคัญ (Competency) อะไรบ้าง?

“โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การศึกษาขยายขอบเขตไปไกลกว่าความรู้ทางวิชาการ ทักษะชีวิตจึงกลายเป็นคีย์สำคัญที่จะช่วยให้บุคคลสามารถรับมือกับความท้าทายนี้ได้…”

ทำไมการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมถึงสำคัญมากในโลกปัจจุบัน?

“การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning; SEL) ไม่เคยเป็นวาระเร่งด่วนที่ทุกคนจำเป็นต้องหันมาเสริมสร้าง เท่าในสถานการณ์ปัจจุบันที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นนี้มาก่อน…”

9 เทคนิคง่ายๆ ประยุกต์ใช้ SEL ในการเริ่มต้นเช้าวันใหม่

หนึ่งในช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการบูรณาการ SEL หรือการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมเข้าไป คือ ช่วงเริ่มต้นเช้าวันใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนกับตนเอง หรือประยุกต์ใช้กับคนรอบตัว (เช่นกับนักเรียนในชั้นเรียน)