Knowledge Hub​

สำรวจลึกไปกับศูนย์ความรู้และข้อมูลเชิงลึกของเรา ที่มีรากฐานมาจากการเรียนรู้ทางอารมณ์ และสังคม
(Social and emotional learning – SEL)

ที่นี่.. เราแบ่งปันบทความ วิดีโอ อินโฟกราฟิก และมุมมองของผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มความเข้าใจของคุณให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ขอให้คุณสนุกไปกับการผจญภัยบนเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

ทำไมถึงห้ามเชื่อทุกความคิดที่ตัวคุณคิด!?

✦ Key Takeaways1) ความคิดและความเชื่อที่เราสร้างขึ้นส่งผลอย่างมากต่อโลกทัศน์ของเรา และโดยพื้นฐานแล้วจะกำหนดว่าชีวิตของเราจะเป็นอย่างไร?2) กับดักทางความคิดเชิงลบที่พบได้บ่อย เช่น ความคิดติดลบล่วงหน้า ความคิดเหมารวม หรือความคิดลบแบบคาดเดาความคิดผู้อื่น3) ทำไมเราถึงมักติดอยู่ในลูปของความคิดเชิงลบ? เพราะสมองของเราถูกออกแบบมาเพื่อการอยู่รอดเพื่อรักษาชีวิต มันจึงคอยสอดส่องมองหาภัยคุกคามที่อาจจะทำอันตรายต่อชีวิตนี้ / แต่ความคิดเชิงลบหรือความวิตกกังวลในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองโดยความคิดของตัวเราเอง คุณเคยปล่อยให้ตัวเองติดอยู่ในลูปของความคิดลบไหมครับ? (โดยที่เมื่อคิดเรื่องหนึ่งแล้ว ก็ลากยาวไปอีกเรื่องนึงอย่างไม่จบสิ้น) หรือคุณเคยตัดสินใจบางอย่างด้วยอารมณ์ไหมครับ และสุดท้ายมันนำพาเราไปสู่จุดจบ ที่เราไม่ได้อยากให้เกิดขึ้น เป็นต้น ผมเชื่อว่าเราทุกคนเคยผ่านช่วงเวลาแบบนั้นมามากน้อยแตกต่างกันไป ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นเช่นนั้นครับ! หากเรามาสังเกตกันดีๆ จะพบว่าเจ้า “ความคิดของตัวเรา” นั้น มันสามารถเป็นได้ทั้งมิตรที่สร้างประโยชน์ หรือเป็นบอสแมพที่แข็งแกร่งที่สุดที่พร้อมจะขุดหลุมดักเราได้ทุกเมื่อ.. ซึ่งแนวคิดที่เรียบง่ายที่สุดในการจัดการกับความคิดเชิงลบ (ซึ่งเป็นแนวคิดที่ผมชอบมากเลย) นั่นก็คือ “อย่าเชื่อทุกสิ่งที่คุณคิด” คำว่า “อย่าเชื่อทุกสิ่งที่คุณคิด” มันเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาทักษะการตระหนักรู้ภายในตนเอง (Self-awareness) คือ การรับรู้และตั้งใจสังเกตประสบการณ์ภายในของตัวเรา -ไม่ว่าจะเป็นความคิด ความรู้สึก แรงจูงใจ และความเชื่อ -เมื่อความตระหนักรู้ภายในของเราสูงขึ้น เราจะสามารถระบุรูปแบบความคิดที่ไม่เป็นประโยชน์ ระบุอารมณ์ความรู้สึกที่กำลังเกิดขึ้น จนนำไปสู่การเลือกวิธีจัดการตนเองได้อย่างเหมาะสม วงจรความคิดเชิงลบเป็นอย่างไร? ความคิดและความเชื่อที่เราสร้างขึ้นส่งผลอย่างมากต่อโลกทัศน์ของเรา และโดยพื้นฐานแล้วจะกำหนดว่าชีวิตของเราจะเป็นอย่างไร ดังนั้น เมื่อมีความคิดเชิงลบหรือความเชื่อเชิงลบเกิดขึ้น มันจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของวงจรที่ส่งผลกระทบต่อทุกด้านของชีวิตเรา ความคิด