Knowledge Hub​

สำรวจลึกไปกับศูนย์ความรู้และข้อมูลเชิงลึกของเรา ที่มีรากฐานมาจากการเรียนรู้ทางอารมณ์ และสังคม
(Social and emotional learning – SEL)

ที่นี่.. เราแบ่งปันบทความ วิดีโอ อินโฟกราฟิก และมุมมองของผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มความเข้าใจของคุณให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ขอให้คุณสนุกไปกับการผจญภัยบนเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

ดูเหมือนฟังแต่ไม่ได้ฟัง สาเหตุเกิดจากอะไร

ข้อมูลจากการศึกษาของ International Listening Association พบว่า เราจดจำเรื่องราวหลังจากพูดคุยกับใครสักคนได้เพียง 25% เท่านั้นเอง นั่นแปลว่ามากกว่า 75% ของเวลาทั้งหมด เราไม่ได้ฟัง!

เหตุใดการฟังอย่างตั้งใจ (active listening) หรือการรับฟังอย่างจดจ่อจึงเป็นเรื่องท้าทายจนถึงขั้นยากสำหรับบางคนนัก?

การฟังอย่างตั้งใจ (Active Listening) คืออะไร? ฝึกฝนอย่างไรดี?

ผลการศึกษาพบว่าคนทั่วไปตั้งใจฟังผู้พูดเพียง 45% เท่านั้น ส่วนที่เหลือใช้เวลาไปกับการทำสิ่งอื่นไปพร้อมๆ หรือกำลังคิดคำตอบที่จะโต้ตอบกลับไป การฟังอย่างตั้งใจ (Active listening) คือ การฟังที่ผู้ฟัง “ตั้งใจรับฟัง” สิ่งที่ผู้พูดสื่อสารออกมาทั้งทางคำพูดและไม่ใช่คำพูด

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication) คืออะไร? มีองค์ประกอบอะไรบ้าง?

หากคุณเป็นคนที่ไม่ได้ตัดขาดจากโลกภายนอก ไม่ได้อาศัยอยู่ในป่าหรืออยู่ในถ้ำที่ห่างไกลผู้คน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า อย่างไรคุณก็ “ต้องพูด ต้องฟัง ต้องติดต่อกับผู้อื่น” คำถามที่น่าสนใจคือ “ทุกวันนี้เราพูด เราฟัง เราติดต่อกับผู้คนอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication) อยู่หรือเปล่า?