, ,

ระดับการฟังของตัวคุณ อยู่เลเวลไหนกันนะ!? : Otto Scharmar’s 4 Levels of Listening


คำถามที่ว่า “คุณฟังอยู่จริงๆ หรือเปล่า…?” ดูเหมือนเป็นคำถามเรียบง่ายแต่กลับสะท้อนความเป็นจริงในโลกปัจจุบันได้อย่างเจ็บแสบ โลกที่เต็มไปด้วยเสียงแจ้งเตือนจาก Notification ต่างๆ รวมทั้งสิ่งที่คอยกระตุ้นเร้าเราอยู่ตลอดเวลา การพูดคุยหรือรับฟังลดลงเหลือเพียงการส่งข้อความหรือการคอมเม้นท์ผ่านโซเชียลมีเดีย ทำให้เกิดคำถามตัวโตๆ ว่า “…นี่เรากำลังเชื่อมต่อกับผู้อื่นในระดับที่มีความหมาย มีการพูดคุยและรับฟังกันจริงๆ หรือไม่?⁣

⁣การได้พูดคุย แบ่งปันความรู้สึก หรือการรับฟังกลายเป็นสิ่งที่หายากและมีคุณค่าอย่างมาก… บทความนี้อยากชวนคุณผู้ฟังโฟกัสที่ทักษะที่สำคัญมากตัวหนึ่ง ในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น (relationship skill) ซึ่งก็คือ ทักษะการฟัง ซึ่งเป็นทักษะสำคัญหนึ่งใน การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (social and emotional learning; SEL) ⁣


⁣เรื่องราวจากหนังสือ Input โดยอาจารย์ซิออน คาบาซาวะ ได้สรุปคำว่า “การรับฟัง” ไว้อย่างน่าสนใจว่า —การรับฟังมีความหมายตรงตัวคือ การยอมรับ → ที่จะฟัง และการรับฟังไม่ใช่การฟังแค่เฉพาะสิ่งที่เราอยากฟัง แต่เป็นการตั้งใจฟังสิ่งที่อีกฝ่ายอยากพูดหรืออยากสื่อสารออกมา —ซึ่งเป้าหมายอีกข้อของการฟังคือ การทำให้อีกฝ่ายรู้สึกถึงความสำคัญของตนเอง “…เขาตั้งใจฟังฉันพูด …เขายอมรับในตัวฉัน”⁣

⁣จากผลการศึกษาวิจัยโดยคุณออตโต ชาร์เมอร์ ได้แบ่งระดับการฟังไว้ 4 ระดับ (Otto Scharmer’s 4 Levels of Listening) ดังนี้ ⁣

ระดับการฟัง 4 ระดับ

 • ตัดสินสิ่งที่ฟัง⁣
 • เลือกฟังเฉพาะสิ่งที่ตรงกับความเห็นตนเอง⁣
 • ดูเหมือนฟังแต่ใจอาจไม่อยู่กับคนตรงหน้า⁣
 • พยายามจับประเด็น สนใจในเรื่องราว ⁣
 • ถามคำถามเพื่อเคลียร์ความเข้าใจ⁣
 • ไม่มีการเปรียบเทียบกับความเห็นเดิมของตนเอง⁣
 • อาจมีบ้างที่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ฟัง (แต่วางความคิดเพื่อฟังต่อ)⁣
 • ไม่พูดแทรก ไม่แย่งซีน ไม่เผลอชี้แนะหรือสอนสั่ง⁣
 • ฟังได้มากกว่าแค่ข้อเท็จจริง⁣
 • ฟังแบบมองผ่านความคิด ความรู้สึกของเขา⁣
 • เข้าอกเข้าใจ รับรู้ในสิ่งที่เขารู้สึก (โดยไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง)⁣
 • ไม่เปรียบเทียบตัวเขากับคุณค่าที่ยึดถือของตัวเรา⁣
 • สังเกตในสิ่งที่เขาไม่ได้พูด เช่น ภาษากาย สีหน้า⁣
 • เป็นการฟังที่ก้าวไปไกลกว่าการเชื่อมต่อกับผู้พูด⁣
 • พยายามเชื่อมต่อกับ Core ideas เพื่อมองหาความเป็นได้หรือโอกาสใหม่ๆ ⁣
 • กระตือรือร้น ค้นหาพลัง มองไปข้างหน้า⁣

⁣โดยสรุป —คนที่รับฟังเป็น! กลายเป็นสิ่งหายากในยุคปัจจุบัน การที่เราสามารถฝึกฝนทักษะการรับฟังได้ ยอมเกิดประโยชน์กับตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเสริมบุคคลิกของการเป็นผู้นำ การดูเป็นคนที่อยู่ใกล้ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจ รวมทั้งการได้เชื่อมโยงโลกภายนอก (ผ่านเสียงที่ได้รับฟัง) และโลกภายนอก (ผ่านอารมณ์และความรู้สึก)


References:
Scharmer, O. (2018). The Essentials of Theory U: Core Principles and Applications. CA: Berrett-Koehler Publishers.

Armer Khanachang

Armer Khanachang

Founder at SELminder,

บทความล่าสุด

ระดับการฟังของตัวคุณ อยู่เลเวลไหนกันนะ!? : Otto Scharmar’s 4 Levels of Listening

การรับฟัง คือ การยอมรับที่จะฟัง และการรับฟังไม่ใช่การฟังแค่เฉพาะสิ่งที่เราอยากฟัง แต่เป็นการตั้งใจฟังสิ่งที่อีกฝ่ายอยากพูดหรืออยากสื่อสารออกมา