,

90% ของผู้คนขาด Self-Awareness!


90% ของผู้คนเชื่อว่าพวกเขาตระหนักรู้ในตนเอง แต่ในความเป็นจริงมีไม่ถึง 10-15% เท่านั้นที่ตระหนักรู้ในตนเองอย่างแท้จริง… จากข้อมูลของ Dr. Tasha Eurich นักจิตวิทยาองค์กรและผู้เขียนหนังสือ Insight (หนังสือที่เจาะลึกความเชื่อมโยงระหว่างการตระหนักรู้ในตนเองและความสำเร็จในองค์กร)

ผลการศึกษานี้สะท้อนให้เราเห็นความจริงข้อหนึ่งที่ว่า ผู้คนประเมินระดับการตระหนักรู้ในตนเองที่สูงเกินไป ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วมีประชากรเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ตระหนักรู้ในตนเอง การวิจัยนี้ได้ชี้ให้เห็นความสำคัญของ “ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง” ที่ต้องปลูกฝังและพัฒนาเพื่อที่จะเข้าใจอย่างแท้จริง

————-

Dr. Tasha Eurich อ้างเหตุผลสามประการที่ทำไมผู้คนส่วนใหญ่ถึงขาดทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง ดังนี้

1) เรามีจุดบอดโดยธรรมชาติ: เรามีส่วนของสมองซึ่งทำหน้าที่คล้ายระบบอัตโนมัติ (Autopilot) ของเครื่องบิน โดยนักวิจัยระบุว่าสมองส่วนเครือข่ายอัตโนมัติ (Default Mode Network) มีบทบาทอย่างมากในการควบคุมร่างกายขณะทำงานที่คุ้นชิน ซึ่งไม่ต้องใช้สมาธิจดจ่อหรือใช้ความใส่ใจมากนัก นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงไม่ค่อยตระหนักว่ากำลังทำอะไรอยู่หรือทำสิ่งนั้นไปทำไม

2) The Feel-Good Effect หรือ “ภาวะรู้สึกดี” มักทำให้เกิดความพึงพอใจในทันทีและอาจนำไปสู่ความสุขในระยะสั้นได้ อย่างไรก็ตาม หากบุคคลให้ความสำคัญกับความสุขในระยะสั้นมากกว่าความเป็นอยู่ที่ดีในระยะยาว อาจนำไปสู่การขาดการตระหนักรู้ตนเอง ขาดวินัยในตนเอง และยอมแพ้ง่ายต่อปัญหาหรือความยากลำบาก

3) ภาวะหลงตัวเอง (Narcissism) คือ แนวคิดที่ว่าเราหมกมุ่นอยู่กับตัวเองมากขึ้น ในยุคที่สื่อสังคมออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม


ผู้เรียบเรียง: อาร์ม สุขพิชัย
เพจ SELminder

References:
https://zambranojc.medium.com/insight-by-tasha-eurich-23cf9ea484f0
https://hbr.org/2018/01/what-self-awareness-really-is-and-how-to-cultivate-it
https://www.forbes.com/sites/jeffkauflin/2017/05/10/only-15-of-people-are-self-aware-heres-how-to-change/?sh=5e8a9202b8c2

Armer Khanachang

Armer Khanachang

Founder at SELminder,

บทความล่าสุด

ระดับการฟังของตัวคุณ อยู่เลเวลไหนกันนะ!? : Otto Scharmar’s 4 Levels of Listening

การรับฟัง คือ การยอมรับที่จะฟัง และการรับฟังไม่ใช่การฟังแค่เฉพาะสิ่งที่เราอยากฟัง แต่เป็นการตั้งใจฟังสิ่งที่อีกฝ่ายอยากพูดหรืออยากสื่อสารออกมา

The Emotion Guidance Scale : เครื่องมือไต่ระดับปรับอารมณ์

Abraham-Hicks: Emotional Guidance Scale (หรือ มาตราส่วนสำหรับวัดระดับอารมณ์) แนวคิดหลักของเครื่องมือตัวนี้คือ การคอยวัดระดับ “อารมณ์” ของตัวเราว่าอยู่ในโซนไหน

กลยุทธ์ 7Cs เพื่อการสื่อสารอย่างประสิทธิภาพ

การสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพเป็นทักษะที่สำคัญในชีวิตประจำวัน ทั้งในที่ทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัว มันไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณได้รับในสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและพัฒนาทักษะส่วนตนอีกด้วย