Knowledge Hub​

สำรวจลึกไปกับศูนย์ความรู้และข้อมูลเชิงลึกของเรา ที่มีรากฐานมาจากการเรียนรู้ทางอารมณ์ และสังคม
(Social and emotional learning – SEL)

ที่นี่.. เราแบ่งปันบทความ วิดีโอ อินโฟกราฟิก และมุมมองของผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มความเข้าใจของคุณให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ขอให้คุณสนุกไปกับการผจญภัยบนเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

ระดับการฟังของตัวคุณ อยู่เลเวลไหนกันนะ!? : Otto Scharmar’s 4 Levels of Listening

การรับฟัง คือ การยอมรับที่จะฟัง และการรับฟังไม่ใช่การฟังแค่เฉพาะสิ่งที่เราอยากฟัง แต่เป็นการตั้งใจฟังสิ่งที่อีกฝ่ายอยากพูดหรืออยากสื่อสารออกมา

กลยุทธ์ 7Cs เพื่อการสื่อสารอย่างประสิทธิภาพ

การสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพเป็นทักษะที่สำคัญในชีวิตประจำวัน ทั้งในที่ทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัว มันไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณได้รับในสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและพัฒนาทักษะส่วนตนอีกด้วย

ฝึกใช้คำถามทรงพลังกับตัวเอง ผ่านการรีวิวชีวิตช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

คนจะคิดเมื่อถูกตั้งคำถาม (ไม่ว่าถามตนเอง หรือถูกผู้อื่นถาม) ถ้าถูกตั้งคำถามน้อย คนก็จะคิดน้อยไปด้วย… เมื่อคิดน้อยการกระทำก็เปลี่ยนน้อย

ฝึกตั้งคำถามทรงพลัง (The Power Questions) ปลุก Awareness ทั้งผู้ถามและผู้ตอบ

คำถามทรงพลัง (The Power Questions) คือ คำถามที่สร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งต่อตัวผู้ถามและผู้ตอบ เป็นคำถามปลายเปิด หรือ Open Question ที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบ ได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ จากความคิดหรือความรู้สึกของตัวผู้ตอบเอง

ตระหนักรู้ภายในตนเอง VS. ตระหนักรู้ภายนอกตนเอง

การตระหนักรู้ในตนเอง คือ ความสามารถในการเข้าใจตนเอง (ability to understand yourself) แล้วเราต้องเข้าใจตนเองอย่างไร? การศึกษาของ Dr. Tasha Eurich กล่าวว่ามี 2 ด้านที่ต้องพัฒนาคือ การตระหนักรู้ตนเองภายใน และภายนอก

3 องค์ประกอบสำคัญ ที่ส่งผลต่อการตระหนักรู้ในตนเอง

“ความตระหนัก เป็นพฤติกรรมทางด้านอารมณ์หรือความรู้สึก” ความตระหนัก มีลักษณะเกือบคล้ายกับความรู้ แตกต่างกันตรงที่ ความรู้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดในเรื่องต่างๆ

90% ของผู้คนขาด Self-Awareness!

90% ของผู้คนเชื่อว่าพวกเขาตระหนักรู้ในตนเอง แต่ในความเป็นจริงมีไม่ถึง 10-15% เท่านั้นที่ตระหนักรู้ในตนเองอย่างแท้จริง… จากข้อมูลของ Dr. Tasha Eurich นักจิตวิทยาองค์กรและผู้เขียนหนังสือ Insight

การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมคืออะไร!?

“ทุกคนมีพลังในตัวเอง – พลังที่จะเข้าใจและจัดการอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น และรับมือกับความท้าทายในชีวิตด้วยความยืดหยุ่น” พลังทั้งหมดนี้ถูกปลูกฝังผ่านการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม

การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมมีสมรรถนะสำคัญ (Competency) อะไรบ้าง?

“โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การศึกษาขยายขอบเขตไปไกลกว่าความรู้ทางวิชาการ ทักษะชีวิตจึงกลายเป็นคีย์สำคัญที่จะช่วยให้บุคคลสามารถรับมือกับความท้าทายนี้ได้…”